3D-Side: 3D-printing voor complexe botchirurgie

3D-Side is ontstaan uit het samengaan van twee universitaire spin-offs van de UCL (CENTIS en Visyos). Het bedrijf verleent chirurgen in de operatiezaal bijstand met 3D-technologie. Een van de belangrijkste producten is een technologie om patiëntspecifieke implantaten voor schedeltrauma’s te maken die de chirurg toelaat om tijdens de ingreep het schedelimplantaat verder te verfijnen. Daartoe wordt via medische scans, 3D-software en -printing een patiëntspecifieke mal gemaakt die dan tijdens de operatie wordt gevuld met botcement om het schedelimplantaat te maken. Tegelijk wordt indien nodig het implantaat nog aangepast in functie van het werkelijke trauma en ten slotte door de chirurg ingeplant op de beschadigde plaats op de schedel. In Wallonië gebeurt al 90% van dergelijke operaties met die nieuwe technologie, die in 2016 de Medtec Europe-prijs won.

Meer info (in beschikbare taal)

Terug naar thema Terug naar GET INSPIRED overzicht