Janssen Pharmaceutica (Beerse) wil 30% van zijn totale energiebehoefte via diepe geothermie opwekken

Janssen Pharmaceutica legt met zijn pilootproject ‘diepe geothermie gekoppeld aan een intelligent warmtenet van de 4de generatie’ de focus op het demonstreren van intelligente energiesystemen. Daarbij wordt diepe geothermie als een volwaardige bron van groene energie ingeschakeld binnen een streng industrieel gereglementeerde omgeving. In de energiecentrale wordt de primaire energiebron (water uit de diepe ondergrond, zo’n 2,5 km diep) door middel van een warmtewisselaar aangesloten op een intelligent warmtenet. Dit ‘smart grid’ integreert warmtestromen op verschillende temperatuurniveaus, koelwaterproductie en elektriciteitsvoorziening voor de industriële campus. Daarbij wordt continu gebalanceerd in functie van de maximale ecologische en economische valorisatie van beschikbare energie. Het project zal ongeveer 30% van de totale energiebehoefte van de site leveren. Tegelijk wordt ruim 12.000 ton minder CO2 uitgestoten.

Meer info (in beschikbare taal)

Terug naar thema Terug naar GET INSPIRED overzicht