BRUCloud: een innovatief Cargo Community Platform voor BRUcargo

BRUCloud is een virtueel integratieplatform voor de gemeenschap van actoren op Brucargo, de logistieke zone van Brussels Airport. De innovatie heeft tot doel een gemeenschap van autonome, maar onderling afhankelijke actoren minstens even werkzaam en efficiënt te maken als een geïntegreerd bedrijf. Om daartoe te komen, biedt het platform de stakeholders van Brucargo de mogelijkheid om in real time hun informatie over planningen, machines en goederen uit te wisselen. Het project is de vrucht van een partnerschap tussen Brussels Airport en tal van bedrijven actief op de luchthaven. De technologie werd ontwikkeld door Nallian, een in 2012 opgerichte Belgische starter.

Meer info (in beschikbare taal)

Terug naar thema Terug naar GET INSPIRED overzicht