BIM (Buiding Information Modeling): een digitaal model van bouwwerkinformatie

BIM (Building Information Model/Modeling/Management) is een procedure waarbij een 3D-model van een te bouwen constructie wordt gemaakt waaraan alle technische kenmerken van het project worden gekoppeld: afmetingen, materialen, prijs, enz. Dankzij dit digitale instrument kan de uitwisseling van informatie tussen de actoren die betrokken zijn bij het bouwen/renoveren/onderhouden van gebouwen vlotter verlopen. BIM bevat inhoud die op verschillende wijzen door alle projectmedewerkers kan worden geraadpleegd en bewerkt (bv. oppervlaktetabellen, simulatie van hoe de dragende structuur zich gedraagt, instant 3D-views).

Dat alles resulteert in meer flexibiliteit bij het ontwerp, minder fouten, lagere kosten en kortere bouwtermijnen.

Meer info (in beschikbare taal)

Terug naar thema Terug naar GET INSPIRED overzicht