ITEA C³PO: samenwerkingsplatform voor gezamenlijke stadscreatie

C³PO is een multidimensioneel opensourceplatform, in de cloud, voor stadsontwikkeling. Steden, bedrijven, O&O-instituten uit België, Finland en Turkije (22 in totaal) bedenken samen oplossingen voor cocreatie in het kader van de stadsplanning. Het project wordt gesteund door ITEA (Information Technology for European Advancement), een cluster van het Europese EUREKA-programma. C³PO laat allerlei informatie, zoals GIS-, BIM-, elektriciteitsnet- en verkeersgegevens, interageren. De voordelen? Minder kosten en sneller besluitvormingsproces, hogere betrokkenheid van de burgers, sterkere intersectorale samenwerking (TIC, stadsplanning) en nieuwe kansen voor ICT-bedrijven om toepassingen te ontwikkelen die gebaseerd zijn op samenwerking op uiteenlopende gebieden.

Meer info (in beschikbare taal)

Terug naar thema Terug naar GET INSPIRED overzicht