Vegetable Light Recipe: om teelten te stimuleren en laboratoriumonderzoek te vergemakkelijken

Complete verlichtingen met LED-technologie die aangepast zijn aan verschillende variëteiten van voedingsgewassen om de ontwikkeling hiervan te maximaliseren. Er wordt een verbetering van de productie en van de productkwaliteit verwacht. Aangezien de LED een fijnregeling van de uitgestuurde lichtgolflengtes mogelijk maakt, zullen in de ontwikkelde verlichtingen echte specifiek bestudeerde lichtrecepten worden verwerkt. De activiteit beslaat twee delen: de ontwikkeling van meer algemene verlichtingstoestellen voor wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van meer specifieke en aan de tuinbouw aangepaste producten.

Meer info (in beschikbare taal)

Terug naar thema Terug naar GET INSPIRED overzicht